Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti tvrtke OFFSET TISAK NP GTO d.o.o.

 

Ime korisnika: OFFSET TISAK NP GTO d.o.o.,

Referentna oznaka Ugovora: KK.11.1.1.01.0017

 

Opis projekta: Tvrtka OFFSET TISAK NP GTO d.o.o. ulaganjem u ovaj projekt namjerava proširiti postojeće proizvodne kapacitete nabavom i instalacijom nove proizvodne linije koju će koristiti u svrhu razvoja i unapređenja poslovanja. S novim iskorakom i ulaskom na nova tržišta postiglo bi se povećanje prihoda 26%, dodatno zapošljavanje 6 osoba, povećanje sigurnosti radne snage, povećanje proizvodnih kapaciteta 35% te povećanje izvoza proizvoda od 26%, a indirektno i briga o zaštiti okoliša.

Navedena tehnologija uključuje implementaciju 4 kapitalna stroja u postojeću proizvodnu liniju, te softver za tisak. Navedenim projektom se ostvaruje digitalna tranzicija procesa tiskanja materijala kroz uvođenje nove tehnologije uz energetsku učinkovitst proizvodnje.

 

Cilj projektnih aktivnosti: tvrtka ulaganjem u ovaj projekt namjerava proširiti postojeće proizvodne kapacitete nabavom i instalacijom nove proizvodne linije (4-bojni Offset stroj ,Stroj za rezanje,Osvjetljivač ploča sa TIFF print konzolom,DIPS sustav za tisak (hardver i softver),Prinergy Evo softver za tisak)  koju će koristiti u svrhu razvoja i unapređenja poslovanja. Uvođenjem nove i suvremenije linije proizvodnje osnažujemo svoje kapacitete i konkurentnost na tržištu. Izlazni tiskarski proizvodi  (tiskovine, grafičkih proizvodi, papirna ambalaža) bili bi napravljeni sa što manje troškova manulanoga rada i da se pritom ne gubi na kvaliteti i karakteristikama proizvoda. Uvođenje nove tehnologije obuhvaća implemetaciju strojeva: 1.4-bojni Offset stroj ,2.Stroj za rezanje,3.Osvjetljivač ploča sa TIFF print konzolom,4.DIPS sustav za tisak (hardver i softver),5.Prinergy Evo softver za tisak

 

Ukupna vrijednost projekta                              6.450.000,00 HRK      

Ukupan iznos bespovratnih sredstva              2.287.250,00 HRK         

 

Navedeni projekt financira se iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU“.

 

Kontakt osoba projekta: Nenad Glavaš

 

www.strukturnifondovi.hr

 

ESIF FINANCIRANJE

ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI i HAMAG-BICRO POTPORE

 

 

Potpore Eurospskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Sukladno potpisanom Ugovoru o zajmju (Članak 1, stavak 6) odobren je zajam tvrtki Offset tisak NP GTO d.o.o. po povoljnijim uvjetima od tržišnih i temeljem navedenog dodijeljena je državna potpora.

Potpisanim Ugovorom o zajmu s HAMAG-BICRO-om, člankom 8 “Obveza vidljivosti” propisana je obveza pridržavanja pravila vidljivosti i transaparentnosti propisanih Poglavljem 2, članak 3,4 i 5 Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 821/2014, te Prilogom II iste uredbe.

 

Krajnji primatelj financijskog instrumenta “COVID-19 zajam za obrtna sredstva” sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurenstost i kohezija 2014.-2020.”